Dịch vụ chuyển phát nhanh

Bưu phẩm phát hẹn giờ là các loại tài liệu, hàng mẫu, hàng hoá…..được AZ EXPRESS nhận gửi đi và đưa ra thời gian phát cụ thể: Nhận tại TP Hồ CHí Minh, phát đi các tỉnh như: Hà Nội, Biên Hòa (Đồng Nai), Thủ Dầu Một (Bình Dương), Đà Nẵng, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Vũng Tàu, Tân An ( Long An), Mỹ Tho ( Tiền Giang), TX Bến Tre...

Bưu phẩm phát hẹn giờ là các loại tài liệu, hàng mẫu, hàng hoá…..được AZ EXPRESS nhận gửi đi và đưa ra thời gian phát cụ thể: Nhận tại TP Hồ CHí Minh, phát đi các tỉnh như: Hà Nội, Biên Hòa (Đồng Nai), Thủ Dầu Một (Bình Dương), Đà Nẵng, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Vũng Tàu, Tân An ( Long An), Mỹ Tho ( Tiền Giang), TX Bến Tre...

Bưu phẩm phát hẹn giờ là các loại tài liệu, hàng mẫu, hàng hoá…..được AZ EXPRESS nhận gửi đi và đưa ra thời gian phát cụ thể: Nhận tại TP Hồ CHí Minh, phát đi các tỉnh như: Hà Nội, Biên Hòa (Đồng Nai), Thủ Dầu Một (Bình Dương), Đà Nẵng, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Vũng Tàu, Tân An ( Long An), Mỹ Tho ( Tiền Giang), TX Bến Tre...

Bưu phẩm phát hẹn giờ là các loại tài liệu, hàng mẫu, hàng hoá…..được AZ EXPRESS nhận gửi đi và đưa ra thời gian phát cụ thể: Nhận tại TP Hồ CHí Minh, phát đi các tỉnh như: Hà Nội, Biên Hòa (Đồng Nai), Thủ Dầu Một (Bình Dương), Đà Nẵng, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Vũng Tàu, Tân An ( Long An), Mỹ Tho ( Tiền Giang), TX Bến Tre...