Dịch vụ cộng thêm

Dịch Vụ điện hoa - điện quà

- AZ EXPRESS nhận uỷ thác của khách hàng chuyển tới địa chỉ người nhận lãng hoa, bó hoa, quà tặng có kèm theo thiệp chúc mừng hay chia buồn theo yêu cầu của quý khách hàng.

Dịch vụ phát quà hoặc hàng hóa khuyến mãi

- AZ EXPRESS cung cấp dịch vụ thay mặt các công ty có chương trình khuyến mãi chuyển tới khách hàng trúng thưởng của trương chình khuyến mãi quà tặng trúng thưởng.

AZ EXPRESS có thể đóng gói, phân chia tờ rơi… của chương trình khuyến mãi, quảng cáo tới các cửa hàng hoặc đại lý của khách hàng trên toàn quốc.

Dịch vụ khai giá và bảo hiểm hàng hóa

- AZ EXPRESS kết hợp với các công ty bảo hiểm trong nước và quốc tế cung cấp dịch vụ khai giá để bảo hiểm cho tài liệu, hàng hoá tới quý khách hàng theo yêu cầu.