Dịch vụ thu cước khi nhận hàng

AZ EXPRESS cung cấp dịch vụ thu cước người nhận là dịch vụ người nhận phải thanh toán cước dịch vụ thay cho người gửi, khi AZ EXPRESS phát tài liệu, hàng hoá tới địa chỉ nhận