Dịch vụ vận chuyển hàng hóa

Dịch vụ vận chuyển của AZ EXPRESS chấp nhận vận chuyển hàng hoá, vật phẩm. Không giới hạn trọng lượng, kích thước, phạm vi phục vụ trong vùng lãnh thổ Việt Nam.

Dịch vụ bưu phẩm không địa chỉ: AZ EXPRESS nhận phát các bưu phẩm, tài liệu, ấn phẩm, thông tin sản phẩm dịch vụ tới các địa chỉ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Người gửi xác định phạm vi khu vực hoặc ngành nghề hay nhóm đối tượng khách hàng AZ EXPRESS sẽ chuyển phát tới tay người nhận theo những ấn phẩm nội dung thông tin của quý khách tới người nhận theo hình thức dịch vụ thoả thuận.