Hỗ trợ
1900.07.77.88

Hướng dẫn sữ dụng app giao vận của Muôn Phương

Link đường dẫn tải áp:
Click vào đây

có thể tải theo QR code sau.

Bước 1: Truy cập vào CH Play để tải ứng dụng. (đừng dẫn tải ứng dụng ở trên)

Bước 2: Truy cập vào ứng dụng AZ EXPRESS POD, đăng nhập bằng tài khoảng công ty.

(Nếu không có tài khoảng thì liên hệ đến 0869847865 (Mr.Phương).)

Luôn cho phép ứng dựng được thực thi các quyền.

Bước 3: Tìm hiểu các tính năng của ứng dụng (tìm hiểu theo video sau).

© Copyrights - 2020 - By Azexpress