DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÔNG TY MUÔN PHƯƠNG

1. Nhân viên chính thức

STT HỌ VÀ TÊN SỐ HỢP ĐỒNG Mã số BHXH
1 Dương Thị Thanh Minh 0051/2020/HĐLĐ-MP 0205062281
2 Lê Thi Nhung 0024/2020/HĐLĐ-MP 5121296107
3 Nguyễn Thị Hoàng Ny 0043/2020/HĐLĐ-MP 6411006920
4 Nguyễn Trọng Hữu 0026/2020/HĐLĐ-MP 7508184998
5 Nguyễn Văn Đồng 0030/2020/HĐLĐ-MP 7908350901
6 Lưu Công Tài 0010/2020/HĐLĐ 7910045785
7 Võ Văn Xuất 0021/2020/HĐLĐ-MP 7910108527
8 Đỗ Ngọc Bắc 0050/2020/HĐLĐ-MP 7910119708
9 Trần Trọng Nghĩa 0047/2020/HĐLĐ-MP 7911059385
10 Nguyễn Kim Cường 002129/2020/HĐLĐ-MP 7911122531
11 Đỗ Thanh Tùng 0031/2020/HĐLĐ-MP 7911301234
12 Nguyễn Hoàng Tấn Việt 002123/2020/HĐLĐ-MP 7911556441
13 Lương Thanh Nghị 007/2020/HĐLĐ-MP 7913105550
14 Phạm Trần Minh Nhật 004/2020/HĐLĐ-MP 7913328634
15 Huỳnh Mỹ Hoan 0016/2020/HĐLĐ-MP 7913328635
16 Nguyễn Tấn Thành 00104/2020/HĐLĐ-MP 7914048057
17 Nguyễn Thị Diệu Lan 002122/2020/HĐLĐ-MP 7914048080
18 Đoàn Thị Ánh Ngân 009/2020/HĐLĐ-MP 7914048081
19 Đoàn Thị Ánh Phương 0011/2020/HĐLĐ-MP 7914048082
20 Nguyễn Thị Như Ý 0012/2020/HĐLĐ-MP 7914206460
21 Lê Ngô Thị thu Thảo 0046/2020/HĐLĐ-MP 7914232158
22 Nguyễn Thị Mỹ Linh 002126/2020/HĐLĐ-MP 7914233727
23 Huỳnh Trọng Duy 0013/2020/HĐLĐ-MP 7915046607
24 Huỳnh Văn Sơn 0042/2020/HĐLĐ-MP 7915046608
25 Nguyễn Thị Kim Tình 0045/2020/HĐLĐ-MP 7915047961
26 Huỳnh Bảo Long 008/2020/HĐLĐ-MP 7915201779
27 Nguyễn Văn Thủy 0056/2020/HĐLĐ-MP 7915201782
28 Lê Tuấn Anh 0044/2020/HĐLĐ-MP 7916078191
29 Lê Thị Kim Hòa 002124/2020/HĐLĐ-MP 7916233669
30 Trịnh Thị Đông 0061/2020/HĐLĐ-MP 7916234797
31 Nguyễn Thanh Tú 0017/2020/HĐLĐ-MP 7916234798
32 Nguyễn Hoàng Huy 0029/2020/HĐLĐ-MP 7916372535
33 Nguyễn Quốc Khánh 006/2020/HĐLĐ-MP 7916372912
34 Đặng Ngọc Đến 0014/2020/HĐLĐ-MP 7916493268
35 Phan Lê Hoàng 002128/2020/HĐLĐ-MP 7916497177
36 Nguyễn Tiến Hùng 0035/2020/HĐLĐ-MP 5221423573
37 Nguyễn Thúc Định 002127/2020/HĐLĐ-MP 7913105551
38 Trần Thị Thơm 0032/2020/HĐLĐ-MP 7916444074
39 Đặng Phương Hoài Linh 0034/2020/HĐLĐ-MP 7931130698
40 Nguyễn Xuân Long 0020/2020/HĐLĐ-MP 7914233725
41 Trần Thị Ly Ly 0018/2020/HĐLĐ-MP 7915031034
42 Nguyễn Thiện Hùng 0038/2020/HĐLĐ-MP 3122698059
43 Đoàn Tuấn Dũng 0036/2020/HĐLĐ-MP 7916197124
44 Lê Ngọc Thanh 0019/2020/HĐLĐ-MP 5221335924
45 Lê Thị Thanh Hương 0039/2020/HĐLĐ-MP 3822974398
46 Hạ Thị Trang 00130/2020/HĐLĐ-MP 8722391524
47 Nguyễn Thị Hà Tiên 0048/2020/HĐLĐ-MP 5216003013
48 Trương Thị Xuân Phương 0025/2020/HĐLĐ-MP 7516184306
49 Lã Thế Toàn 0037/2020/HĐLĐ-MP 4921889842
50 Võ Chí Công 002125/2020/HĐLĐ-MP 7915201781
51 Lê Bích Nhung 001/2020/HĐLĐ-MP 7916336337
52 Hồ Thị Kim Ngân 0033/2020/HĐLĐ-MP 9223081039
53 Cao Thị Yến Linh 00124/2020/HĐLĐ-MP 7909194612
54 Huỳnh Thị Mỹ Liên 0022/2020/HĐLĐ-MP 7909194612
55 Trần Thị Oanh 01HĐLĐ-KTMP 0116115429
56 Trần Thị Liên 04HĐLĐ-KTMP 7911124576
57 Trần Hồng Nhung 05HĐLĐ-KTMP 0116294421
58 Nguyễn Thị Anh 02HĐLĐ-KTMP 0116294419
59 Phạm Trung Kiên 06HĐLĐ-KTMP 0116115432
60 Trần Thái Tùng 09HĐLĐ-KTMP 0116115436
61 Đặng Ngọc Toàn 10HĐLĐ-KTMP 0116115439
62 Trần Trung Hiếu 12HĐLĐ-KTMP 0116115440
63 Hoàng Thị Thủy 31HĐLĐ-KTMP 3822039898
64 Lê Thị Giang 30HĐLĐ-KTMP 3821614186
65 Hà Thùy Linh 32HĐLĐ-KTMP 0121726489
66 Lưu Thúy Anh 33HĐLĐ-KTMP 0113006828
67 Đinh Văn Hiếu 03/HĐLĐ-MP 5221567472
68 Nguyễn Thị Ái Nữ 08/HĐLĐ-MP 5221545984
69 Trần Văn Bạo 06/HĐLĐ-MP 0114014242
70 Lê Thị Ngọc Hương 05/HĐLĐ-MP 5215001356
71 Lê Thị Kim Phụng 09/HĐLĐ-MP 5220206473
72 Đinh Văn Sang 02/HĐLĐ-MP 3706005388
73 Phan Thị Lệ Trinh 0041/2020/HĐLĐ-MP 5221516512

2. Nhân viên hợp đồng

STT HỌ VÀ TÊN SỐ HỢP ĐỒNG NĂM SINH
1 Phạm Ngọc Hữu Tín 206314294 1997
2 Nguyễn Thị Cát Tiên 025285192 1995
3 Trương Hoài Ý 241870740 2001
4 Huỳnh Phúc Hưng 023648219 1984
5 Lê Trí Nghĩa 024796681 1990
6 Đặng Thành Phụng 215185799 1993
7 Mai Quốc Hùng 084091000052 1991
8 Trịnh Quốc Cường 230915218 1991
9 A Hiệp 233217089 1996
10 Nguyễn Thị Hằng 215335253 1992
11 Nguyễn Cao Hòa 215571395 2002
12 Huỳnh Tấn Tài 385434728 1988
13 Phạm Đức Dũng 215526578 2001
14 Trần Tiến Đạt 371901413 2001
15 Nguyễn Trần Đăng Tân 261490838 1994
16 Nguyễn Thị Nga 285430209 1993
17 Nguyễn Thị Thanh Thủy 231026572 1996
18 Phan Anh Vũ 215353257 1995
19 Lê Hữu Sỹ Toàn 264426634 1993
20 Nguyễn Hải Nam 024282501 1989
21 Trần Thị Bảo Thư 264497227 1997
22 Nguyễn Thị Hạ Vy 272864472 1999
23 Trương Tú Diễm 231207884 1998
24 Nguyễn Thanh Tú 264478493 1997
25 Nguyễn Văn Ngọc 152183201 1997
26 Mai Thị Thùy Linh 031608088 1991
27 Tông Thị Bích Tuyền 074182000071 1982
28 Bành Thị Hoàng Linh 079185008014 1985
29 Phạm Vĩnh Tài 230967520 1994
30 Nguyễn Chí Phúc 233149366 1992
31 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 271346881 1986
32 Nguyễn Anh Tiến 272927215 2000
33 Hoàng Quốc Ninh 112324575 1991
34 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 321422554 1993
35 Trần Phú Hải 381489240 1988
36 Trần Văn Vũ 312535181 1990
37 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 312334265 1997
38 Trần Hoàng Phúc 024987075 1993
39 Nguyễn Thanh An 025153436 1989
40 Lê Minh Diễn 324154357 1993
41 Trần Thị Tâm 187635973 1999
42 Lộ Hữu Nghĩa 272482466 1996
43 Nguyễn Văn An 044095002827 1995
44 Lê Nguyễn Hậu 241404889 1995
45 Phạm Cong Việc 241736096 2001
46 Lê Nguyễn Phúc 241404886 1993
47 Đinh Xuân Hùng 241700399 1996
48 Cù Quốc Đạt 241703030 1998
49 Trần Hữu Đông 231136601 1997
50 Đào Tuấn Phương 012149890 1983
51 Đoàn Bảo Anh 352324268 1997
52 Nguyễn Văn Sang 036095004015 1995
53 Lê Nguyễn Nhật Nam 025084096 1992
54 Lê Xuân Thịnh 212617609 1999
55 Nguyễn Minh Dũng 079098002994 1998
56 Hà Nhật Hoàng Khanh 026057988 1999
57 Huỳnh Văn Thịnh 215447489 1998
58 Nguyễn Hoàng Anh Vũ 215479446 1999
59 Trần Bạch Kim 215516823 2001
60 Nguyễn Thị Kim Oanh 212282064 1996
61 Huỳnh Thị Mỹ Huệ 312362523 1998
62 Nguyễn Hà Sơn Vĩ 215498543 2000
63 Nguyễn Thành Nhân 215304055 1995
64 Lê Văn Hải Hồ 341718965 1995
65 Nguyễn Tấn Phát 285598333 1997
66 Đinh Văn Thanh Lộc 230042183 1995
67 Nguyễn Thị Trà My 221369065 1996
68 Bùi Thanh Sang 272333376 1992
69 Ngô Hoàng Quang Đức 075096000140 1996
70 Trần Thanh Dũng 371654828 1996
71 Nguyễn Hoàng Linh Phụng 212377954 1995
72 Nguyễn Đức Thành 013191923 1995
73 Nguyễn Hoàng Thành 272490143 1995
74 Nguyễn Đức Nghĩa 245289186 1995
75 Lê Ngọc Phước 205920350 1994
76 Nguyễn Minh Hậu 366078216 1995
77 Phạm Đức Quân 221368335 1994
78 Nguyễn Đức Qúy 366088509 1995
79 Trần Đặng Cường 261463977 1997
80 Lê Trần Phương 312265385 1994
81 Nguyễn Thành Trung 261490086 1995
82 Thi Văn Ngọc Thanh 301470451 1993
83 Võ Văn Việt 212313915 1992
84 Tô Đức Mạnh 174689747 1996
85 Hoàng Mạnh Sơn 017366542 1996
86 Lê Thanh Thuyên 251087014 1996
87 Trần Hoài Nghĩa 381778059 1996
88 Nguyễn Mạnh Tùng 380992155 1992
89 Trần Ngọc Khanh 231149744 1997
90 Phạm Duy Cường 037094000441 1994
91 Lê Thị Kiều Linh 272471316 1996
92 Lê Thị Anh Thơ 215567633 1997
93 Tô Thị Sao Ly 215164902 1992
94 Đỗ Quốc Vinh 025715139 1994
95 Đào Lê Thanh Tùng 079099009510 1999
96 Lê Hữu Linh 241477563 1995
97 Nguyễn Cảnh Vinh 230986524 1995
98 Lê Nguyên Hậu 241404889 1995
99 Bùi Nguyễn Tuấn Anh 362347152 1992
100 Trần Duy Sơn 79094001720 1994
101 Ngô Quang Thành 025011448 1992
102 Cao Nhật Tân 272443208 1995
103 Huỳnh Châu Hoàng Gia 215236280 1994
104 Nguyễn Tiến Dũng 221369060 1994
105 Trần Đình Tuấn 024880535 1993
106 Hoàng Thị Thảo Nguyên 250918123 1992
107 Nguyễn Ngọc Thu Trinh 79193010175 1993
108 Nguyễn Túy 273696334 1999
109 Bùi Lê Tường An 241783136 1999
110 Nguyễn Văn Thược 163359062 1995
111 Đỗ Văn Hiệp 281026539 1994
112 Vũ Quốc Hưng 92097000223 1997
113 Trần Vĩnh Thành 281207650 1998
114 Nguyễn Ngân Tùng 251010292 1996
115 Huỳnh Văn Hảo 241611828 1997
116 Huỳnh Phi Bảo 241463228 1994
117 Trần Văn Dinh 241703792 1997
118 Lê Đức Trung Hiếu 251080718 1997
119 Dương Thị Phúc 183496094 1988
120 Phan Thành Châu 281107423 1997
121 Lê Thị Thu Thảo 215460325 1999
122 Lê Anh Đức 215380168 1996
123 Vũ Văn Hướng 030093002909 1993
124 Nguyễn Đức Hòa 280982969 1989
125 Thái Duy Dương 184361290 2000
126 Đặng Thị Hằng 281315472 1975
127 Trần Quang Trung 241884585 2000
128 Nguyễn Văn Chương 174568304 1996
129 Trần Thị Hương 75300000355 2000
130 Tăng Quốc Thắng 241406465 1993
131 Hồ Thị Giang 184306854 1997
132 Nguyễn Ngọc Thành 020581976 1995
133 Nguyễn Thanh Thông 241419496 1995
134 Lê Tấn Hoan 261530065 1998
135 Lê Bá Thạch 241603236 1995
136 Nguyễn Văn Lộc 038092001121 1992
137 Huỳnh Ngọc Qúy Phong 261276426 1993
138 Võ Phương Khả Tú 312343220 1997
139 Nguyễn Đắc Năng 264444264 1995
140 Thạch Thị Trúc Linh 023935110 1986
141 Trần Cao Thạch 241933990 2001
142 Nguyễn Hữu Tuấn 77098001798 1998
143 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 024085435 1988
144 Nguyễn Thị Phương Ngân 077196001054 1996
145 Trần Nữ Minh Châu 261493172 1997
146 Nguyễn Thị Trang 241638162 1997
147 Đỗ Thị Quỳnh Trang 251001383 1997
148 Huỳnh Thị Nga 212480144 1998
149 Đặng Nguyễn Ngọc Thanh 341944987 1996
150 Phùng Thị Thu 215203068 1992
151 Võ Thị Tuyết Nhi 371825585 1996
152 Lê Ngọc Lan Phương 079195008826 1995
153 Trương Đình Trúc Giang 261511000 1997
154 Võ Thị Hoàng Trinh 362460638 1997
155 Trương Yến Thanh 079195010023 1995
156 Đoàn Thị Hoàng Hồng 025663143 1989
157 Ngô Thị Vân Tú 025719855 1998
158 Lê Hoài Nam 025408984 1996
159 Nguyễn Thúy Nàng 352016470 1988
160 Trương Hoàng Dũng 079086006630 1986
161 ĐàoThanh Sơn 025333990 1996
162 Nguyễn Bá Miên 331436027 1984
163 Nguyễn Hoàng Phương 079094009884 1994
164 Đỗ Thu Thủy 025154023 1993
165 Nguyễn Quốc Toàn 079098001117 1998
166 Đào Thị Như 321704877 1998
167 Đặng Thị Hồng Mộng 192052277 1997
168 Hà Văn Long 197196945 1989
169 Nguyễn Xuân Mạnh 197254597 1992
170 Đoàn Quang Hương Phú 311526489 1992
171 Huỳnh Kim Tiển 311526489 1978
172 Lê Thanh Quân 172332386 1984
173 Nguyễn Đức Hà 215386940 1995
174 Huỳnh Thị Hồng Đào 024441159 1991
175 Nguyễn Minh Kha 022703101 1973
176 Nguyễn Tấn Hà 250878997 1992
177 Đỗ Thị Thúy 215151074 1986
178 Trần Thanh Liêm 024171465 1984
179 Bùi Thị Cẩm Vân 023028389 1976
180 Quách Bảo Thi 024120282 1987
181 Hồ Thị Vân 273535019 1992
182 Phạm Hiếu Thuận 023427712 1982
183 Nguyễn Minh Trí 211866770 1985
184 Nguyễn Thành Đạo 023558868 1984
185 Trần Thế Cường 023923875 1987
186 Phan Châu Toàn 312031138 1990
187 Đinh Sơn Vinh Đức Hạnh 271672372 1985
188 Phạm Thị Thu Thương 240863721 1988
189 Đặng Hồng Thắng 215230224 1992
190 Lê Văn Phong 341080708 1971
191 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 264398661 1993
192 Đỗ Quang Khải 025280549 1994
193 Nguyễn Thị Minh Châu 024660200 1992
194 Nguyễn Thị Kim Chi 321249439 1985
195 Võ Thị Hoài Thương 215224368 1992
196 Nguyễn Văn Đức 025064707 1974
197 Nguyễn Ngọc Huy 273261843 1987
198 Vương Văn Nam 125231378 1979
199 Nguyễn Hữu Tài 025241568 1992
200 Trần Thi Đào 212687550 1988
201 Nguyễn Minh Thu 001192005607 1992
202 Nguyễn Hữu Thân 334725333 1993
203 Hà Thu Linh 250735027 1989
204 Trần Đại Lợi 025281751 1994
205 Mai Thị Kim Phượng 312223576 1994
206 Trịnh Văn Quân 172120837 1982
207 Võ Hoàng Nhân 215571384 2001
208 Ngô Phước Trung 212306147 1988
209 Trần Thị Hương 186116933 1985
210 Dư Mỹ Ngân 024372798 1990
211 Nguyễn Thị Thùy Trang 221830220 1987
212 Nguyễn Thị Phượng 023428597 1982
213 Lê Duy Phong 215252956 1993
214 Cao Thị Mỹ Duyên 194364385 1988
215 Lê Hữu Ngay 079081005360 1981
216 Nguyễn Thị Diễn 272485224 1991
217 Huỳnh Ngọc Huy 241349207 1992
218 Trần Thị Thương 145514509 1992
219 Trần Thị Trà My 212699044 1993
220 Hoàng Công Minh 023970535 1987
221 Lô Thị Phượng 230557801 1985
222 Nguyễn Hoàng Bình 022826043 1975
223 Mai Văn Thời 212694591 1991
224 Nguyễn Thị Phương Thúy 215298017 1993
225 Trần Thị Lệ Quyên 225368204 1988
226 Trần Quang Khải 215296842 1994
227 Lê Công Quân 025842975 1980
228 Nguyễn Thanh Quang 022228703 1970
229 Huỳnh Thị Mỹ Châu 273458762 1992
230 Nguyễn Thành Nhân 024166003 1986
231 Nguyễn Tiến Lộc 231042181 1996
232 Lê Bích Thủy 215067032 1989
233 Nguyễn Thùy Trang 017395612 1997
234 Lương Thục Chinh 285679945 1997
235 Nguyễn Thất Mạnh Đức 023807788 1986
236 Nguyễn Việt Cường 024440429 1991
237 Huỳnh Lan Thái Vân 079196000427 1996
238 Bùi Lê Anh Quốc 215571485 2002
239 Nguyễn Đức Lợi 215413706 1997
240 Trần Ngọc Quyên 025350732 1993
241 Phan Thị Lệ Trinh 215341135 1993
242 Nguyễn Hoàng Phương 212842184 1997
243 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 025473900 1995
244 Huỳnh Văn Thống 215387186 1994
245 Hoàng Thị Ngọc 285670204 1998
246 Hồ Ngọc Vĩnh 205497834 1988